חוק אנטי חוקתי - ביטול חוק יגאל עמיר עכשיו ומידחוק אנטי חוקתי - ביטול חוק יגאל עמיר עכשיו ומיד